Ne găsiți și pe:

 

Facebook siclog

 

Twitter siclog

Transportul rutier de mărfuri periculoase

SICLOG SRL este partenerul de încredere în transportul rutier al mărfurilor periculoase. Efectuăm servicii de transport intern și internațional pentru următoarele clase de substanțe periculoase:
Clasa 2 – gaze
Clasa 3 – lichide inflamabile
Clasa 4.1 – substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive și substanțe explozibile solide desensibilizate
Clasa 4.2 – substanțe susceptibile de inflamare spontană
Clasa 4.3 – substanțe care, în contact cu apa degajă gaze inflamabile
Clasa 5.1 – substanțe comburante
Clasa 5.2 – peroxizi organici
Clasa 6.1 – substanțe toxice
Clasa 6.2 – substanțe infecțioase
Clasa 7 – substanțe radioactive
Clasa 8 – substanțe corosive
Clasa 9 – substanțe și obiecte periculoase diverse
Specialiștii noștri urmăresc în permanență evoluția legislației naționale și europene, cu privire la transportul substanțelor periculoase. Astfel, societatea noastră dispune de toate licențele de transport și certificatele de agregare pentru vehiculele care transportă mărfurile periculoase, eliberate de regia Autonomă a Registrului Auto Român, corespunzător tipului de marfă transportată. Pentru siguranța transportului efectuat, vehiculele care transportă mărfurile periculoase sunt semnalizate pe perioada efectuării transferului conform prevederilor ADR, cu panouri și etichete de pericol, conform reglementărilor specifice în vigoare. Toți conducătorii auto care efectuează transportul, dețin certificate ADR, valabile atât pentru clasa respectivă de marfă periculoasă, cât și pentru tipul vehiculului utilizat, eliberate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Direcția Generală de Transport Rutier.