Ne găsiți și pe:

 

Facebook siclog

 

Twitter siclog

CONSULTANȚĂ

La nivel european, transportul rutier al mărfurilor periculoase este reglementat de Acordul European referitor la transportul internațional rutier al substanțelor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, 1957.
Legislația națională prevede proceduri stricte de ambalare, manipulare și transport printr-o serie de norme și legi, printre care cele mai importante Legea nr. 31/1994 cu privire la aderarea României la Acordul European referitor la transportul internațional de mărfuri periculoase, Norma din 26.09.2007 privind efectuarea de activități de transport rutier de mărfuri periculoase în România, Ordinul nr. 640/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, precum și Ordinul nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierului de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase în România.
Toate aceste norme și prevederi legislative impun o deosebită pregătire și formare profesională. Societatea noastră, prin consilierul de siguranță oferă instruire pentru toți angajații care fac parte din serviciile conexe transportului ADR. Instruirea este specializată pe sfera de activitate și cuprinde prescripțiile pentru principalele mărfuri periculoase, regulamentul pentru manipularea în siguranță a mărfurilor periculoase, măsurile necesare în cazul situațiilor periculoase.
Specialiștii noștri vă oferă soluțiile cele mai optime pentru transportul în siguranță a mărfurilor ADR, vă pregătesc documentația completă necesară transportului, cuprinzând instrucțiunile scrise în limba tuturor țărilor tranzitate, certificatele de agregare, fișele de siguranță și vă asigură echipamentele și marcajele corespunzătoare gradului de pericol.